„Wszystko jest możliwe IV edycja”

Zapraszamy do udziału w projekcie:
„Wszystko jest możliwe IV edycja”

W projekcie m.in. zajęcia terapeutyczne: hipoterapia, dogoterapia, terapia integracji sensorycznej, EEG Biofeedback, fizjoterapia, neurologopedia, terapia grupowa. Zajęcia prowadzone będą dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.
Projekt realizowany jest ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Zebranie organizacyjne odbędzie się w środę 6 września 2017 roku o godzinie 16.00 w Zespole Szkół Specjalnych ul. Kościuszki 5 w Ostrowie Wielkopolskim.