Dobroczyńcy

Stowarzyszenie Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego
 Fundacja PZU  
 Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 
 Ostrowski Klub Jeździecki OXER Wtórek  
 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  
 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski