Zarząd

Magdalena Kajewska – Prezes

Edyta Nowacka – Wiceprezes

Małgorzata Hajdukiewicz – Członek Zarządu