zaloguj si   |    mapa strony   |

Witamy na stronie Ostrowskiego Centrum Hipoterapii


     Obserwujc dobroczynny wpyw hipoterapii na dzieci i modzie niepenosprawn w lutym 2006 roku, na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego we Wtórku rozpoczto realizacj projektu z zakresu terapeutycznej jazdy konnej dla dzieci niepenosprawnych intelektualnie. Inicjatorami tego eksperymentu byli pedagodzy i mionicy hipiki z Zespou Szkó Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim. Na efekty terapeutyczne nie trzeba byo dugo czeka. W grudniu 2006 roku zrodzi si pomys na stworzenie profesjonalnego orodka rehabilitacji metod hipoterapii i wspomagania rozwoju w oparciu o hipoterapi (zajcia logopedyczne, neurologopedyczne, rewalidacyjne, wspomagajce rozwój psychofizyczny). Aby zrealizowa te ambitne plany powstao Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepenosprawnych „Ostrowskie Centrum Hipoterapii”. W swoim gronie skupia hipoterapeutów, rehabilitantów, pedagogów, instruktorów jedziectwa, wolontariuszy oraz ludzi dobrej woli, którzy pragn pomóc jak najwikszej liczbie potrzebujcych dzieci. Dysponujemy wykwalifikowan kadr instruktorsk, pedagogiczn i rehabilitantami przygotowanymi do tego zadania. Due dowiadczenie w pracy z dziemi, a take odpowiednio przygotowane konie, sprzt i miejsce do prowadzenia zaj bez wzgldu na pogod (kryta hala) Oferujemy indywidualne, wielokierunkowe programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci niepenosprawnych.  Dziewitego grudnia  2011 roku decyzj Walnego Zgromadzenia zmienilimy Statut i nazw organizacji.  Nazw:  Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepenosprawnych Ostrowskie Centrum Hipoterapii  zastpiono nazw: Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Hipoterapii.  Od tego dnia  rozszerzylimy  swoje cele statutowe o pomoc osobom dorosym niepenosprawnym i zagroonym wykluczeniem spoecznym. Prowadzenie zaj terapeutycznych moliwe jest tylko dziki yczliwoci, staemu poparciu i zrozumieniu naszych potrzeb poprzez wadze samorzdowe, instytucje i organizacje wspierajce finansowo programy na rzecz osób niepenosprawnych.

Wersja do druku

Aktualnoci

Projekt: "Razem Damy Rad"

25.02.2016

Uwaga! Uczestnicy projektu: "Razem Damy Rad" realizowanego w Ostrowskim Centrum Hipoterapii. Zapraszamy na spotkanie 1 marca o godzinie 17.00 w siedzibie stowarzyszenia we Wtórku. Projekt Razem Damy Rad oficjalnie w tym roku rusza 1 marca i jest realizowany ze rodków Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, Powiatu Ostrowskiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zaproszenie na spotkanie

14.12.2015

 Zaproszenie na grudniowe spotkanie ze specjalist